• ปรับขนาด
    ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ออกเยี่ยมบ้านผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

#10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น #10ตาเห็นไม่เท่าลงไปสัมผัสเอง ในวันที่ 12 ก.ค. 2561 อบต.เทพกระษัตรีออกเยี่ยมบ้านนางสาวจุฑามาส ชื่นเนาะ ผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต #เพราะเรารู้ว่าความยากจนมันน่ากลัว